CoinGo24 - Trang tin tức crypto 24h mới nhất, tin tức bitcoin mới nhất hôm nay

ArithFi là gì? Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung loại bỏ các nhà tạo lập thị trường và LP

F8OTPXgbcAAYC-U

 

1. ArithFi là gì?

 

ArithFi là một sàn giao dịch tài chính tương lai phi tập trung loại bỏ người tạo lập thị trường và những người cung cấp thanh khoản.

 

ArithFi dựa trên mô hình SCP (Smart contract Counterparty) cho tất cả các bên tham gia. Việc phát triển của ArithFi sẽ được chia thành ba giai đoạn (Lộ trình), và hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn 1.

 

2. Cơ chế hoạt động

 

ArithFi sử dụng mô hình SCP (Smart contract as Counterparty), trong đó hợp đồng thông minh đóng vai trò là bên đối tác cho tất cả các bên tham gia trong giao dịch tài chính tương lai, tùy chọn và các giao dịch tài sản phái sinh khác. Cách tiếp cận này đảm bảo tính phi tập trung và khả năng thanh khoản tiềm năng vô hạn trong giao dịch tài sản phái sinh, nhờ vào cơ chế phát hành và đốt token trên blockchain. Trong quá trình này, tất cả người giữ token $ATF cùng chia sẻ cả rủi ro và phần thưởng. Ngược lại, thị trường tài chính truyền thống phụ thuộc vào người tạo lập thị trường để khớp và thực hiện các giao dịch tài sản phái sinh, trong đó người tạo lập thị trường giảm thiểu rủi ro trong thị trường phụ.

 

Mô hình SCP cho Giao dịch Tương lai

 

 1. Người dùng sử dụng token $ATF làm tài sản đảm bảo. Ví dụ, nếu người dùng mở một vị thế Long BTC/USDT với đòn bẩy 10x và tài sản đảm bảo là 1000 token $ATF, người dùng cần gửi 1000 token $ATF vào hợp đồng thông minh (coi như đã đốt).
 2. Giá cung cấp bởi Oracle:
  • Nếu giá BTC/USDT tăng 1%, lợi nhuận của người dùng là 10%. Khi người dùng đóng vị thế, hợp đồng thông minh sẽ phát hành 1100 token $ATF cho người dùng để thanh toán.
  • Nếu giá BTC/USDT giảm 1%, người dùng sẽ mất 10%. Khi người dùng đóng vị thế, hợp đồng thông minh sẽ phát hành 900 token $ATF cho người dùng để thanh toán.

 

1 (29) 

 

Mô hình SCP cho Giao dịch Tùy chọn (Chưa Triển khai)

 1. Người dùng có thể sử dụng token $ATF để mua tùy chọn. Ví dụ, nếu người dùng mua một Tùy chọn Gọi BTC/USDT với giá thực hiện là 30.000 và ngày đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, có giá là 2.000 token $ATF, người dùng cần gửi 2.000 token $ATF vào hợp đồng thông minh (coi như đã đốt) như là chi phí mua tùy chọn.
 2. Trước ngày đáo hạn của tùy chọn, nếu giá trị của tùy chọn được tính thông qua mô hình SCP tại thời điểm đó là 3.000 token $ATF, người dùng có thể bán "Tùy chọn Gọi BTC/USDT với giá thực hiện 30.000 và ngày đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024" cho hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh sẽ phát hành 3.000 token $ATF cho người dùng để thanh toán.
 3. Tại thời điểm đáo hạn của tùy chọn, nếu giá BTC/USDT là 35.000 vào thời điểm đó, giá trị của tùy chọn đối với người dùng là 5.000 token $ATF. Người dùng cần thực hiện tùy chọn, và hợp đồng thông minh sẽ phát hành 5.000 token $ATF cho người dùng để thanh toán. Nếu giá BTC/USDT vào thời điểm đáo hạn của tùy chọn là 25.000, thì giá trị của tùy chọn đối với người dùng là 0 token $ATF.

 

2 (25) 

 

Đặc điểm của Mô hình SCP

 

Mô hình SCP loại bỏ các bước khớp và kết hợp trong các giao dịch tài sản phái sinh. Hơn nữa, tất cả tài sản dựa trên mô hình SCP lý thuyết có tính thanh khoản vô hạn. Trong mô hình này, giao dịch tài sản phái sinh không còn phụ thuộc vào người tạo lập thị trường hoặc người cung cấp thanh khoản (LPs). Đó là một mô hình cân bằng không đối xứng, trong đó tất cả người giữ token cùng chia sẻ rủi ro và phần thưởng.

 

3. Tokenomics

Địa chỉ token ATF

 

Tổng cung cấp token của ArithFi là 1 tỷ token.

 

Phân phối token như sau:

 • 50% khóa trong hợp đồng thông minh để phát hành token, đốt token và hoạt động trên nhiều chuỗi.
 • 15% được cấp cho nhóm phát triển và người đóng góp ban đầu.
 • 20% được cấp cho các nhà đầu tư.
 • 15% được dự trữ cho hoạt động và phát quà của DAO.

 

3 (26) 


4. Đội ngũ phát triển

Update…

 

5. Nhà đầu tư và đối tác

Update…

 

6. Lộ trình phát triển

 

Phase 1 - Newton Phase

 

Công nghệ blockchain có đặc điểm của chi phí biên lợi nhuận gia tăng. Do đó, không kinh tế để sử dụng Layer1 cho hàng hóa và dịch vụ, vì blockchain nổi bật trong việc phát hành tài sản và thanh toán (xem bài viết tham khảo).

 

ArithFi cam kết tạo ra một loại tài sản trên chuỗi mới. Trong giai đoạn ban đầu của dự án, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch bằng máy chủ và sử dụng blockchain để phát hành và thanh toán tài sản. Cách tiếp cận này giảm thiểu rào cản đối với người dùng mới, mang đến cho họ trải nghiệm người dùng tương tự như các sàn trung tâm.

 

Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi chủ yếu cung cấp dịch vụ tương lai, và do đặc điểm của mô hình SCP, chúng tôi có thể hiệu quả về chi phí giới thiệu nhiều Tài sản Thế giới Thực (RWAs), đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng và lan truyền triết lý của dự án đến nhiều người dùng hơn.

 

Phase 2 - Euler Phase

 

Khi số người dùng hàng ngày vượt qua 1000, chúng tôi sẽ khởi đầu kế hoạch Layer2 của mình. ArithFi sẽ xây dựng một Layer2 riêng trên Ethereum để tăng tính phi tập trung và khả năng chống kiểm duyệt.

 

Layer2 của ArithFi sẽ sử dụng công nghệ Layer2 hỗ trợ các kênh riêng biệt. Những kênh này đảm bảo rằng các giao dịch có thể được xác nhận trong các khối cụ thể, cung cấp sự chắc chắn cho việc xác định thời gian thanh toán của các sản phẩm tài chính trên chuỗi. Các sản phẩm tài chính trên chuỗi hiện có thường gặp khó khăn trong việc xác định thời gian thanh toán không chắc chắn, vì các giao dịch cần được xác nhận có thể bị trễ do tắc nghẽn hoặc tấn công độc hại. ArithFi hướng đến giải quyết vấn đề này với giải pháp Layer2 trong nhà, đặt nó như một cơ sở quan trọng cho giao dịch tài sản phái sinh trên chuỗi.

 

Phase 3 - Gauss Phase

 

Sau khi xây dựng Layer2 của ArithFi, chúng tôi sẽ tạo ra M-Function dựa trên hợp đồng thông minh. M-Function là một thư viện hàm kết hợp tương tự như Máy ảo Ảo Ethereum (EVM). Mỗi M-Function được cấu hình trong một hợp đồng thông minh, cho phép bất kỳ ai xây dựng các sản phẩm tài chính khác nhau, như tương lai, tùy chọn và tài sản phái sinh khác, dựa trên M-Function và dòng thông tin từ các nguồn thông tin.

 

M-Function thừa hưởng bản chất của Ethereum. EVM về cơ bản là sự kết hợp của mã cơ bản, có thể được gọi bằng cách trả một khoản tiền cụ thể. Thu nhập cho mỗi sản phẩm trên M-Function có thể được coi là sự kết hợp tuyến tính của một số hàm thu nhập cơ bản. Các hàm thu nhập cơ bản này có thể được lấy bằng cách trả một chi phí cụ thể, đó là giá trị được chiết khấu của thu nhập này. Logic cơ bản của M-Function tương tự như EVM, điều này có nghĩa rằng tất cả các phát triển EVM có thể được thực hiện trên M-Function.

 

Các sản phẩm tài chính xây dựng trên M-Function lý thuyết có nguồn cung vô hạn, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng cơ bản và tạo ra các sản phẩm tài chính không tồn tại hoặc rất hiếm trên thị trường.

 

Xem xét đến giới hạn tài nguyên của hợp đồng thông minh, chúng tôi sẽ định nghĩa một số cụm hàm cơ bản theo cách lựa chọn. Nói chung, các hàm đa thức, hàm mũ, hàm logarit và hầu hết các hàm giá trị thường được sử dụng trong thực tế. Chúng tôi sẽ thiết kế các cụm hàm cơ bản dựa trên các hàm thường được sử dụng này. Mỗi hàm cơ bản tương ứng với một chi phí ngẫu nhiên, phải trả khi gọi hàm đó. Bằng cách kết hợp các hàm cơ bản cần thiết, các hợp đồng có thể được tạo ra thông qua sự tương tác đơn giản, cho phép thực hiện liên tục các giao dịch ngẫu nhiên cho biểu thức.

 

M-Function có thể mở rộng thư viện hàm cơ bản theo nhu cầu của thế giới trên chuỗi, mở rộng phạm vi ứng dụng của token ATF (ArithFi).

 

7. Kết luận

 

Trên đây là toàn bộ thông tin mà đội ngũ CoinGo24 tìm hiểu được về ArithFi . Hiện tại dự án vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm nên vẫn chưa có quá nhiều thông tin chi tiết.

 

Nhìn chung có thể thấy, ArithFi là một dự án tài chính phi tập trung sử dụng mô hình SCP, giúp loại bỏ người tạo lập thị trường trong giao dịch tài sản phái sinh. Dự án hướng đến tính phi tập trung và khả năng thanh khoản vô hạn. Chia thành ba giai đoạn phát triển, ArithFi có tiềm năng thay đổi cách giao dịch tài sản phái sinh và tạo ra môi trường mới cho thị trường tài chính.


Thảo luận thêm tại: Email | Telegram | Facebook | Channel | YouTube | TikTok

Google Adsense
Disclaimer: Thông tin trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ CoinGo24. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật một số nước công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường tiền điện tử tràn ngập memecoin và NFT về Nữ hoàng Elizabeth
Xem chi tiết
Tin tức thị trường crypto

Thị trường tiền điện tử tràn ngập memecoin và NFT về Nữ hoàng Elizabeth

4 ví tiền điện tử uy tín mà 'người chơi' crypto không thể bỏ qua?
Xem chi tiết
Tin tức thị trường crypto

4 ví tiền điện tử uy tín mà 'người chơi' crypto không thể bỏ qua?

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 4/12 – 10/12
Xem chi tiết
Tin tức thị trường crypto

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 4/12 – 10/12